بامداد

 

دیدن هر بامداد ، اتفاق ساده ای نیست !

خوشایند است و تکرار ناپذیر ...

گنجشکها بیخود شلوغش نمی کنند !!!

/ 3 نظر / 32 بازدید
انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب] [تایید][تایید][تایید][تایید] مووووووووووووووووووافقم ساده نیس...[گل][گل][گل][گل][گل]

دوست

واقعا ممنونم ممنون ممنون

keyhan

جاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبه به منم سربزنید[گل][گل][گل]