ثروت

 

ثروت نه تنها آن چیزی است که دارید ...

بلکه آن چیزی است که هستید !

/ 3 نظر / 25 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

M.K

سلام عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . . عید قربان بر شما مبارک - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - من جز يك چيز، چيز ديگري نمي دانم و آن اين است كه هيچ نمي دانم.((سقراط)) مطالعه، يگانه راهي است براي آشنايي و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پيش در دنيا به سر برده و اكنون در زير خاك منزل دارند.((دكارت))