خدایا

 

خدایا مرا به بزرگ ترین چیزها که داده ای ؛

بیاگاه و راضی کن ؛

تا ...

کوچک ترین چیزی که ندارم ؛

آرامشم را بر هم نزند!

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
هانی

خدایا بگیر از من هر انچه که تورا از من میگیرد.خورشید مهربون به وب ماهم سر بزنی به مهربونیت بیشتر ایمان میارم!!!!باور کن![لبخند][گل]

ستاره

قطاری سوی "خـــــــــدا" میرفت، همه مردم سوار شدند.... به ایستگاه بهشت که رسیدن همه پیاده شدن... و فراموش کردن که مقصد نهائی"خـــــــــــدا"بود نه بهشت...!!!