تسبیح

 

تسبیحی بافته ام ؛

نه از سنگ ...

نه از چوب ...

نه از مروارید ...

تک به تک ؛ مهربانی هایت را ؛

به نخ کشیده ام ...

تا برای شادمانیت ؛

 ... دعا کنم !!!

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
پــــــویا

تو مهربان تر از آنی که فکر می کردم درست مثل همانی که فکر می کردم شبیه !!! ساده بگویم کسی شبیهت نیست هنوز هم تو چنانی که فکر می کردم تو جان شعر منی و جهان چشمانم مباد بی تو جهانی که فکر می کردم تمام دلخوشی لحظه های من از توست تو آن، آن زمانی که فکر می کردم درست مثل همانی که در پی ات بودم درست مثل همانی که فکر می کردم «مریم سقلاطونی»

انسان

خوشبخت ترین موجود کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.. گوته

ف

مثل بقیه زیبا بود