خداوند

 

خداوند بی نهایت است ؛

اما به قدر نیاز تو فرود می آید ؛

به قدر آرزوی تو گسترده می شود ؛

... و به قدر ایمان تو کارگشا ...

/ 2 نظر / 28 بازدید
انسان

ووووووووووووووای چی نوشتی[قلب][قلب][قلب] قلبم یه احساس خوبی بهش دست داد[قلب][دست][دست][دست]

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب]