حافظ نوشت

 

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

اگر چه بر زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

/ 1 نظر / 29 بازدید
نیکی

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود