برف پاک کن

 

برف پاک کن خاطرات ؛

بیهوده تلاش می کند ...

یاد تو ...

این سوی شیشه است !!!

/ 2 نظر / 22 بازدید
انسان

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید] عالیییییییییییی جالب وکوتاه.....[قلب]