مهربانی

 

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود ؛

هزاران شمع دیگر را روشن کند ...

مثل مهربانی ؛

که هیچ وقت با تقسیم شدن کم نمی شود !

زیباست که ببینی کسی می خندد ...

و زیباتر اینکه بدانی

خودت باعث خنده اش شده ای ...

 

 

 

/ 3 نظر / 38 بازدید
ذکرا

ای مردم! خوشا به حال کسی که عیب شناسی نفس ، او را از عیب جویی دیگران باز دارد ، و خوشا به حال کسی که به خانه و خانواده خود پردازد و غذای حلال خود را بخورد و به اطاعت پروردگار مشغول باشد و بر خطاهای خویش بگرید ، همواره به خویشتن خویش مشغول باشد و مردم از او در امان باشند. *امام علی ع-نهج البلاغه خطبه8-176*

انسان

ما مال نداریم که هی فخر فروشیم اموال نداریم که بر فقر بپوشیم داریم گرانمایه ترین ثروت عالم یک دوست که آنرا به جهانی نفروشیم

انسان

زلالترین شبنم شادی را بر لبانت آرزو دارم... نا برای امروزت برای فردای هر روزت...