خوشبختی

 

خوشبختی به آسانی دست یافتنی نیست ؛

یافتن آن در درون خود دشوار است !

... و در جای دیگر ...

 ناممکن !!!

/ 3 نظر / 28 بازدید
پاییزفصل زیبا

خدایا گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک، ......اما این تو نیستی که بزرگ و کوچک می شوی، .......این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاهی دور......سلام دوست ارجمند عید بزرگ غدیر تبریک می گویم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]......

پاییزفصل زیبا

دوست ارجمند من قبلا هم به وبتان سر زدم وگفتم مطالبش بسیارزیباست ....ممنون

انسان

کوتاه وجالب....[دست][دست][دست][قلب][گل][گل][گل][تایید][تایید][تایید][تایید]