قرص

 

هیچ وقت قرص هایی که حال آدمو خوب می کنند ...

جای خوب هایی که دل آدمو قرص می کنند نمی گیرند !!!

/ 3 نظر / 29 بازدید
انسان

[دست][قلب][گل]عالیییییییییییییییییییی[قلب]

کوثرم

اااااااااااااااره

m.y

موافقم.