عشق

 

آنجا که عشق فرمان می راند

محال ؛

سر تسلیم فرود می آورد !!!

/ 3 نظر / 29 بازدید
ستاره

اشک به جای پاک کردن اشکهایتان از روی صورتتان آنهایی را از زندگیتان پاک کنید که باعث گریه تان میشوند

هانی

اخه عزیز 1 سری ادم بی فرهنگ نظرایی گذاشتن که نامزدم خوشش نیومد.خب حقم داره بخاطر همینم اون پست تا ابد ثابته[پلک]

sara

_______(¯`:´¯) _____ (¯ `•?.•´¯) _____ (_.•´/|\`•._) _______ (_.:._)__(¯`:´¯) __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.?.•´¯) (¯ `•?.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._) (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶ __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶ ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶ _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ______(¯ `.?.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶ _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶