گاهی ...

 

گاهی گمان نمی کنی و می شود ؛

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود !

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ؛

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود !

گاهی گدای گدایی و بخت نیست ؛

گاهی تمام شهر گدای تو می شود !!!

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
انسان

[گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][نیشخند]

محمد

"خوشی های بزرگ زیاد مهم نیست مهم این است که آدم بتواند با چیز های خیلی کوچک خوش باشد . بابا جون من رمز واقعی خوشبختی رو کشف کرده ام آن این است که باید برای حال زندگی کرد اصلا نباید افسوس گذشته را خورد یا چشم به آینده داشت بلکه باید از همین لحظه بهتزین استفاده را برد . می خواهم بعد از این زندگی فشرده بکنم و هر ثانیه از زندگی ام را خوش باشم می خواهم وقتی خوش هستم بدانم که خوش هستم ." از کتاب بابا لنـــگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراز