اعتماد

 

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :

اندوه پنهان شده در لبخندت را ...

عشق پنهان شده در عصبانیتت را ...

.... و ....

معنای حقیقی سکوتت را ... !!!

 

/ 4 نظر / 28 بازدید
انسان

[تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل]گل گفتی...عزیز[قلب]

niki

[دست][دست][دست]