وقتی ...

 

وقتی خدا مشکلاتت رو حل می کنه ...

تو به توانایی های او ایمان داری ؛

وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه ...

او به توانایی های تو ایمان داره !!!

/ 5 نظر / 29 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست]دوست دارم خدا [قلب] ازوقتی خودم شناختم وترا کنارم حس کردم دوست داشتم

انسان

[گل][گل]=اومد ننوشتی چیزی

انسان

[گل]