چسب زخم

 

پسرک با چشمان معصوم و دستان کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید؟ 5 تاش صد تومن ...!

آهی کشیدم و گفتم : تمام چسب زخمهایت را هم بخرم ؛

نه زخم های تو خوب می شود نه زخمهای من ...!!!

/ 7 نظر / 31 بازدید
محمد

دل اگر بستی محــــکم نبند..! مراقب باش گره کور نزنی او میرود آن وقت تو میمانی و یک گره کور......

محمد

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند! اما من جلوی دهانش را میگیرم وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

محمد

غروب ها اذان که میگوید دلم میگیرد! از چه نمیدانم؟! از که دور شده ام که چنین مرا در خود فرو میبرد نمیدانم! خدایا یک لحظه به خورشید بگو بایستد بگو پایین نرود،شاید او بداند پاسخم را...

محمد

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!

ستاره

::منو ببخش:: خداوندا... نادانی دیروز ، شادی امروزم را گرفت ! نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم

هانی

همیشه درد از دیگران است.....گاهی در نبودنشان گاه در بودنشان.من با اجازتون لینکتون کردم.موفق باشید