دل

 

دل است دیگر ...

یا شور می زند ؛

یا تنگ می شود ؛

یا می شکند ...

... آخر هم ...

مهر سنگ بودن ؛

می خورد روی پیشانیش !!!

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
انسان

[گل][قلب]واقعا[نیشخند]

بانو

ولی کاش در این های و هوی زندگی ، بجای دل ،! یک ربات تعریف می شد که برنامه اش با اوضاع روز تغییر می کرد تا اینقدر اذیت نشیم!