خوبی

 

برای همه خوب باش !

آنکه فهمید ؛

همیشه کنارت خواهد ماند ...

و آنکس که نفهمید ؛

روزی دلش برای خوبیهایت تنگ می شود !!!

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
پاییزفصل زیبا

مراپنهان کن؛ در زیر پلکهایت..............چراکه من ؛تورا در نبض واژه هایم ودر کوچه های قلبم که وطن هر عاشق است جا دادم...........[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پاییزفصل زیبا

گاهی نیاز داری ؛که زمان را نگه داری؛ چرا که احساس می کنی؛ این زیباترین لحظه ای است که دوست داری ...........گاهی هم می خواهی زمان ؛به سرعت حرکت کند چرا که خاطرات تلخ تورا شکنجه می دهند ......در هردو حالت زمان دست تو نیست ........[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پاییزفصل زیبا

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست - این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست - این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.....ایام ماه محرم را به تمام دوستان تسلیت می گویم .....التماس دعا دوستان .....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمد

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که می شنوم نامکرر است ایان و لاریسا با حادثه هولناکی روبرو شدند که می توانست آنها را برای همیشه از هم جدا کند؛ اما جادویی به نام عشق آنان را با هم نگه داشت! تکناز: یکی از این دو نفر، بعد از گذشت 10 ماه از آشنایی اشان تصادف کرد و ساختار مدیریتی بدنش به هم ریخت و بسیاری از توانایی هایش به ناتوانی تبدیل شد. آنان در سال 2005 با هم آشنا شدند و قرار بود در سال 2006 زیر یک سقف بروند؛ اما زندگی روی بد خود را به آنان نشان داد. ایان و لاریسا اما به روی خود نیاوردند و یکی از زیباترین داستان های بشری را رقم زدند: آن دو به عهد خود وفا کردند و پیوند دل های خود را بسته نگه داشتند.... حالا فقط خانم خانه است که به تنهایی همه بار زندگی را به دوش می کشد. در حالی که برخی از زندگی های زناشویی امروز را فقط پول و ثروت معنا می کند، و با پول می شود هر عشقی را خرید، لاریسا شاید مصداق دیگری از این شعر لسان الغیب شیرازی است که: