آدمهایی که ...

 

 

آدمهایى هستند در زندگیتان؛ 

نمی گویم خوبند یا بد...

چگالى وجودشان بالاست...

 

افکار، 

حرف زدن، 

رفتار،

محبت داشتنشان 

و هر جزئى از وجودشان امضادار است...

 

یادت نمی رود 

"هستن هایشان را.."

بس که حضورشان پر رنگ است و بسیار "خواستنى"...

 

ردپا حک می کنند اینها روى دل و جانت...

بس که بلدند "باشند"...

 

این آدمها را، باید قدر بدانى...

وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهاى 

بى امضایى که شیب منحنى حضورشان، همیشه ثابت است. . .

 

 

/ 2 نظر / 74 بازدید
یار مولا

دستت درد نکنه مطالب زیباست با اجازه استفاده کردم اجرتان با خدای مهربان