دوست

 

پرسید : دوست را چون دوستش داری ؛

... نیازش داری ؟

یا که ...

چون نیازش داری دوستش داری ؟

گفتمش : چون دارمش ...

بی نیازترینم !!!

 

/ 5 نظر / 15 بازدید

نمی دانم این جمله از کیست ولی جمله زیبایی است : مهم نیست چه کسی را دوست داری مهم این است که در این دوست داشتن چه دوست داشتنهای دیگری وجوددارد

انسان

[دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

انسان

خیییییییییییییلییییییییییییییی زیبا بود عالیییییییییییییی[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]دوسش دارم چون دوستم...

بی نام

به به به کیف کردم خدایی