دلتنگی ...

 

امروز ...

خاطراتت را سوزاندم !

اما بوی خوش هیزمش ؛

بی قرارم کرد ...

اتفاق تازه ای نیست !!!

دوباره دلتنگت شدم ...

 

/ 6 نظر / 35 بازدید
Alai

[گل][گل][گل] ♥♥♥♥

Alai

[گل][گل][گل] ♥♥♥♥

پویا

میدانی... بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی ... خسته نمیشوی ! بعضـی ها را هرچه قدر گوش دهی ... عادتــــ نمیشوند ! بعضـی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکرند و دستــ نـخورده ! دیده ای ؟! شنیده ای ؟! بعضـــی ها بی نهایتـــ ــ ـند ! درست مثل تو

ali

[گل][گل][گل]