کم باش

 

کم باش ؛

اصلا هم نگران گم شدنت نباش !

آن کس که اگر کم باشی گمت کند ؛

همانی است که اگر زیاد باشی ،

حیفت می کند ... !!!

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
نیکی

واقعا درسته . اینرو ها نبایستی زیاد باشی . زیاد که باشی زیاده می شوی