تفاوت بعضی ها

 

برخی مردم هر کجا می روند ...

با خود شادی می برند !

برخی دیگر ؛

هم زمان که می روند ...

شادی می آورند !!!

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
انسان

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]ووووووووووووواقعا همینجوره...