خجالت

 

گاهی آنقدر دلتنگ می شوم

که اگر بفهمی ...

از نبودنت خجالت می کشی !!!

/ 5 نظر / 23 بازدید
سادات

این روزها همه به من دلتنگی هدیه میدهند! لطفا آتش بس اعلام کنید! به خداتمام شد ... دلم...

ستاره

دوستش دارم بزرگیش را ، سکوتش را ، عظمتش را ، اُبهتش را ، تنهاییش را ، حکمتش را ، صبرش را ، و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم …

ستاره

من و زلال باران گاه می اندیشم،
چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم، همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران...
 و فقط انسان هایی در زندگیم باشند که زلال تر از باران هستند...

ستاره

همیشه رفتن رسیدن نیست! ولی برای رسیدن باید رفت ... در بن بست راه آسمان باز است! پرواز بیاموز ...