آدم ها معمولا از یک طریق دلت را می شکنند !

از همان طریقی که ....

خودت هیچ وقت انتظارش را نداری !!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید