شادی زندگی

 

هرگز منتظر فردای خیالی نباش !

سهمت را از شادی زندگی همین امروز بگیر ...

فراموش مکن ؛

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست !

... مقصد ؛

لذت بردن از قدمهایی است ...

که امروز بر می داریم ...

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
شهرزاد قصه گو

آدمیان به لبخندی که بر لبها می نشانند و به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که از یکدیگر می کاهند می ارزند... سلامـــــــ[گل]ـــــــــــــــ ظهرت بخیــــــــــــــــــــــر[گل] عالی!!![دست]