قصه

 

" غصه " هایت را با "ق" بنویس ...

که هرگز باورشان نکنی !

آنگاه فقط " قصه " است و بس ...

/ 4 نظر / 31 بازدید
پویا

رو یخ بنویسیم چی ؟آب میشه و غصه ای هم نمی مونه [گل]

انسان

خدای عزیزم! مرا گفتی از رگ گردن به تو نزدیک ترم! آخ! چه زیــبـــــا گـفـتـی... اگر ذره ای از محبتت نباشد زندگانی بر من تمام است.

انسان

___________@_______@ @_____ _____________@@__@_@@@_____ _____________@__@@_____@_____ ____________@@_@__@_____@_____ ___________@@@_____@@___@@@@@_____ __________@@@@______@@_@____@@_____ _________@@@@_______@@______@_@_____ _________@@@@_______@_______@_____ _________@@@@@_____@_______@_____ __________@@@@@____@______@_____ ___________@@@@@@@______@_____ __@@@_________@@@@@_@_____ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@_____ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@_____ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@_____ ____@@@@@@@__@@______@@@@@_____ ____@@@@@_____@_________@@@_____ ____@@_________@__________@_____ _____@_________@_____ _______________@___

انسان

وقتی شنیدم تو در میان جمعیتی، به هر که رسیدم سلام دادم ...